P1000788-oilpaint.jpg

Vereniging NatuurTUINEN GROENE Schenk                  

Startpagina

De Schenk


Contact & lidmaatschap

Kunst Ter Plekke

 Foto verzamelingen

bij

Natuurlijk tuinieren

De gebruikers tuinieren zodanig dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het streven is om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten zijn nodig voor een gezonde tuin. In het natuurlijk tuinieren zijn plantenkeuze, tuininrichting en onderhoud er op gericht om zoveel mogelijk dieren en planten een plekje te geven om te leven, te schuilen, te nestelen, te foerageren en te overwinteren. Dit betekent vooral variatie: droog/nat, schaduw/zon, open/beschutting etc. De planten zijn zoveel mogelijk inheemse flora. Deze leveren immers het voedsel (nectar, stuifmeel, bessen en zaden) voor de dieren die hier ook van nature voorkomen. Uitheemse planten zijn welkom, maar dan moeten ze wel een aanvullende natuurwaarde vervullen, bv aantrekkelijk voor vlinders en bijen.

Gezien het kleine oppervlak van de tuinen zijn echt grote bomen niet zo handig. In ieder geval moeten ze als ze dat aankunnen (wilgen, berken) “kort” gehouden geworden.

De Schenkoever is een bijzonder bestanddeel van het tuincomplex. Die wordt zo natuurlijk mogelijk gehouden in zoverre dat verenigbaar is met de waterafvoerfunctie. Dat betekent glooiende oevers waarlangs dieren makkelijk in en uit het water kunnen.

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

Natuurlijk tuinieren en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen gaan niet samen. Die verstoren het natuurlijk systeem. De aandacht ligt op het voorkomen van ziekten en plagen door teeltmaatregelen en plantenkeuze. Als er al bestreden moet worden, dan kan dat met biologische middelen. Als er bemest moet worden, dan gaat de voorkeur uit naar organische mest of compost.

Voorzieningen voor dieren

Bij natuurlijk tuinieren hoort ook dat voorzieningen getroffen worden voor de dieren in de tuin. Daarbij wordt gedoeld op kleinschalige ingrepen zoals vogelnestkastjes, een takkenril voor bepaalde vogels, insecten en kleine zoogdieren, kleine en wat grotere poelen. Een losse stapel stenen is geschikt als schuilplaats voor amfibieŽn, en kleine bundeltjes vlier of dood hout voor wilde bijen (bijenhotel). Omdat grote aantallen honingbijen mogelijk concureren met de wilde bijen, wordt hier terughoudend mee omgegaan. Een kleine kolonie die honing uitsluitend voor "eigen gebruik" verzamelt en meehelpt aan de bestuiving  pas wel.

Cultuuruitingen

De tuinen hebben door hun bestaan al een educatieve functie. De kunstzinnige evenementen trekken publiek dat zich thuis voelt in deze omgeving en zich daaraan aanpast.

Opstallen, paden & overige constructies

Huisjes en schuurtjes dienen aangepast te zijn aan de omgeving – bescheiden van afmeting en materiaalgebruik. Centraal gebruikte voorzieningen kunnen uiteraard wat groter uitvallen. Bij paden dient spaarzaam van – doorlatende – verharding gebruik te worden gemaakt, mogelijk met uitzondering van een enkel rolstoelpad.

Gedrag

Rust is vanzelfsprekend in een natuurtuin. Gemotoriseerde apparatuur en versterkte muziek worden niet gehoord. Dit moet nu ook weer niet doorslaan: enige tolerantie voor vrolijke omtmoetingen mag ook wel verwacht worden.

Toegankelijkheid

Er zijn delen die voor het publiek toegankelijk zijn (zij het gelimiteerd in de tijd) en delen die meer een privť karakter hebben zonder dat nu al teveel te benadrukken door hoge hekken of schuttingen. In principe wordt gewerkt met natuurlijke afschermingen.
.