kleine vos

   
Wie zijn wij

Laatste nieuws

De Schenk

Natuurvriendelijk tuinieren

Contact & lidmaatschap

Kunst Ter Plekke

Foto verzamelingen

Platbuik

De Schenk

Waar nu het Bezuidenhout ligt, was er ooit een landelijk veengebied buiten Den Haag, dat tussen twee duinruggen lag. Op de ene duinrug lag het grafelijk kasteel rondom het Binnenhof en op de andere duinrug lag Voorburg. Het gebied was eigendom van de graaf en hij gebruikte dit gebied om turf weg te winnen. Deze turf werd gebruikt als brandstof voor het kasteel.
Op een bepaald moment was door dit gebied de Schenkwetering gegraven. De naam Schenk is een verbastering van Scheijink of Scheiding. De scheiding waar het hier om gaat is die tussen Den Haag en Voorburg. De Schenk was de sloot die in deze tijd tevens de grens was tussen Den Haag en Voorburg. Dit veengebied liep regelmatig onder water en wel zodanig dat er maatregelen gewenst waren. De boosdoener was blijkbaar de Haags Bosbeek, de beek die aan de zuidoostkant langs het Haagse Bos liep en ook het Spui van water voorzag. In 1403 is de Schenk gegraven ter ontpoldering van de omliggende gebieden. In 1442 besloot het Hoogheemraadschap Delfland een kade aan te leggen langs de zuidkant van de Haagse bosbeek en ook langs beide zijden van het Spui. Er werden ook twee houten sluizen geplaatst die er voor zorgden dat het water uit het veengebied kon worden geloosd op het Spui en de Trekvliet. In 1446 werd de afwatering van dit gebied verbeterd door de aanleg van een watermolen, de (Oude) Veenmolen die het water via de Schenk op de Trekvliet loosde.topkaart den haag 1850

Het gebied is steeds als veenweide in gebruik geweest. Voor de bemesting  werd destijds gebruik gemaakt van huisvuil, bagger en straatvuil.
De Molen


De molen speelt een belangrijke rol; niet alleen als romantische achtergrond (en goede buur) maar ook als "bijenhotel".
Schenk met molen