Kleine vos

VERENIGING NatuurTUINEN de GROENE Schenk                  

StartpaginaDe Schenk

Natuurvriendelijk tuinieren


Kunst Ter Plekke

Foto verzamelingen

Platbuik
Lidmaatschap.

Een  ieder die belangstelling heeft voor de Vereniging kan een mailtje schrijven aan: info@degroeneschenk.nl .  Aspirant leden doen er goed aan zich op de hoogte te stellen van de Statuten en het Huishoudelijk- en Tuinreglement. Naast een passie voor tuinieren wordt ook aantoonbare belangstelling voor natuur, milieu en cultuur verwacht.
Aan overname van een tuin zijn kosten verbonden. Ten eerste zijn dat de kosten van de grond (de Vereniging is eigenaar), ten tweede de overname van de inventaris. Daar staat tegenover dat de jaarlijkse kosten laag zijn in vergelijking met andere verengingen. Bij het verlaten van de tuin zult u de eenmalige overnamekosten grotendeels terugkrijgen.
Iedereen is welkom op de tijden dat de tuin open is (van 1 april-31 oktober) om gewoon eens rond te lopen en zich een beeld te vormen van het tuinieren. En vooral te genieten van al het moois.
  

Ons rekeningnummer:  IBAN NL 64 RABO 0123 2332 32 t.n.v.  Vereniging Natuurtuinen de Groene Schenk.