Kleine vos


Wie zijn wij en waar zijn we te vinden

Laatste nieuws

De Schenk

Natuurvriendelijk tuinieren

Wilde bijen

Contact & lidmaatschap

Foto's VNGS 2015

Foto's aanleg VNGS 2013-2014

Foto's Groene oordje

Foto's Insectenleven Groene oordje 


Foto's SchenktuinZweefvlieg

De meer “gewone” bijen van Het Groene Oordtje en de VNGS

Door Hans van Helden
Het is natuurlijk leuk om een bijzondere bij op de tuin te hebben, maar het meeste werk wordt door de ¨gewone¨ soorten verricht. Zij zijn voor de vruchtzetting van onze gewassen belangrijker, en verdienen dus ook gekoesterd te worden. 

Meidoornzandbij, Andrena caratonica. Niet gesnapt in het groene Oordtje, maar wel vorig jaar zonnend op de klimop langs het NS-pad aangetroffen. Een flinke, donkere bij voor tuinen en parken, waar zij vooral op bomen en struiken fourageert.

 Witbaardzandbij, Andrena barbilabris. Een weinig kieskeurige en zeer algemene soort, die in veel wijken in Den Haag is aangetroffen. Heeft een zandige helling nodig voor een nest. In 2013 gefotografeerd op het terrein van de VNGS, maar is in 2014 niet meer waargenomen.

 Tweekleurige zandbij, Andrena bicolor. Vorig jaar aangetroffen op kattestaart, hydranchea en kleine klaver in mijn tuin. Een weinig kieskeurige maar lastig te determineren zandbij, alleen “verse” exemplaren zijn op naam te brengen.

 Grote Wolbij, Anthidium manicatum. Een flinke en spectaculaire bij die van het warmer worden van het klimaat lijkt te profiteren. Zij voelt zich in beschutte tuintjes helemaal thuis. Het mannetje slaapt graag in de bloemen van gele Digitalis lanata. Het mannetje is zeer territoriaal, en zal “zijn” bloembedje verdedigen tegen andere bijen. Het vrouwtje verzamelt voor haar nest haren van ezelsoor en andere harige planten, vandaar de naam ¨wolbij¨.

 Gewone sachembij, Antophora plumipes. Niet zeldzaam, vliegt vroeg in het jaar, soms al in februari. Duikt overal op waar bloemrijke tuinen zijn te vinden. O.a. longkruid, hondsdraf, dovenetel en smeerwortel staan bij haar menu. Broedt in kleiige hellinkjes en rot hout. Deze bij dit jaar reeds waargenomen op narcis en longkruid.

 Roodpotige Groefbij, Halictus rubicundus. Zat vorig jaar op de margriet op de zandbult. De bij verdween naar de overkant van Schenk, mogelijk dat daar een kolonie in het talud zat.

 Gewone Geurgroefbij, Lasioglossum calceatum. De meest voorkomende groefbij van Nederland. Een slanke bij, die ondere andere op persicaria en solidago fourageert.

 Gewone Smaragdgroefbij, Lasioglossum leucopus, Een klein groenig groefbijtje, dat tussen de tegels van het pad naast de spoordijk broedde. Vliegt o.a. op klein hoefblad.

 Langkopsmaragdgroefbij, Lasioglossum morio. Een klein groenig groefbijtje, 4-5mm, maar met een langer gezicht dan de gewone smaragdgroefbij. Behalve in Het Groene Oordtje ook in de nieuwe tuin op kool aangetroffen.

 Gewone Franjegroefbij, Lasioglossum sexstrigatum. Een klein groefbijtje, ca 5mm, aangetroffen op o.a. margriet, paardenbloem en wederik....

 Tronkenbij, Heriades truncorum een klein bijtje, dat op composieten vliegt. Tot nu toe ieder jaar waargenomen. Het bijtje gemakkelijk te herkennen, omdat het achterlichaam trillende bewegingen maakt tijdens het bloembezoek. Vliegt op composieten. Neemt voorgeboorde nieuwbouw, ca 3-4 mm, graag tot woning.

 Poldermaskerbij, Hylaeus confusus. Een verwarrende naam, het bijtje voelt zich in duinen en tuinen ook prima thuis. De soort is niet kieskeurig en kruipt braaf in een voorgeboord houtblok.

 Gewone maskerbij, Hyleus communis. Zoals de meeste maskerbijen, een klein bijtje dat nestelt in kevergangen, spijkergaten en houtblokken met gaatjes van ca 2-3mm.

 Gewone Slobkousbij, Macropis europaea. Vliegt exclusief op wederik. Echter, de veel in tuinen aangeplantte puntwederik vindt zij niet te pruimen.

 Tuinbladsnijder, Megachile centicularis. Een bij die graag tuinen als woonomgeving kiest, en de gewone kegelbij als parasiet voor lief neemt. De tuinbladsnijder betrekt voorgeboorde nieuwbouw met graagte. Buiten de stedelijke omgeving is de tuinbladsnijder te vinden in bloemrijke bermen waar zij zich te goed doet aan rolklaver. Hier laat de kegelbij verstek gaan.

 Grote behangersbij, Megachile willughbiella. Een flinke behangersbij, niet zeldzaam, die zich de laatste jaren flink uitbreidt. Het mannetje heeft opvallende wit behaarde poten. Houdt van veel tuinplanten, zoals lathyrus, klokjes en lavendel. Kruipt graag in een voorgeboord gat van minimaal 8 mm, maar knaagt desnoods zelf een hol in rot hout.

 Wormkruidbij, Colletes daviesanus. Een bij die haar naam eer aandoet. Vorig jaar een paar wormkruidplantjes in de tuin gezet, en de wormkruidbij wist ze snel te vinden. Vliegt ook op andere composieten, zoals margriet en op duizendblad, maar wormkruid is favoriet.

 

Naast “Bijen en wespen in Zeeland” zijn ook Denederlandsebijen.nl en Waarneming.nl geraadpleegd. Bijzonder dank gaat uit naar Frank van der Meer, die de soms lastig op naam te brengen soorten heeft gedetermineerd.